Joga na zdrowie! 4 zasady holistycznej odporności

Joga na zdrowie holistycznie, czyli całościowo

A zatem nie tylko na macie

Joga na zdrowie! To oczywiste, ale zacznijmy od początku. Ramy teoretyczne i praktyczne jogi jako ugruntowanego systemu, czyli tego wszystkiego, o czym nieczęsto wspomina się w komercyjnych przekazach, zostały po raz pierwszy opisane przez Patańdżalego. I to kilka tysięcy lat wstecz. Indyjski filozof ujął je w słynnym traktacie jogi klasycznej pt. „Jogasutry”.

Jogasutry dla każdego jogina są tym, czym jest Anatomia Bochenka dla studentów pierwszego roku medycyny 😉 Stanowią one kompletne vademecum, z którym dobrze jest zapoznać się na początku swojej jogowej drogi, by nie kroczyć po omacku. Krótko mówiąc, Jogasutry prowadzą przez wszelkie stany ludzkiej natury tłumacząc jak zachowuje się umysł w trakcie praktyki jogi, czy medytacji. Dlaczego więc nie możemy od razu przejść do szybkich i konkretnych rozwiązań?

Atha yoganusasanam” to pierwsze słowa w Jogasutrach oznaczające „nauczanie jogi”. Jak więc nauczać, kiedy współcześnie wiele osób utożsamia ją jedynie z asaną, czyli jedynie fizyczną praktyką na macie? Asany stanowią tylko jedną część szerokiej gamy narzędzi stosowanych w celu tzw. „uzdrawiania jednostki.”

I nagle okazuje się, że w jodze wcale nie chodzi o popisowe zwinięcie ciała w precel lub stanie na głowie 😉

Bo tylko 3 z 196 sutr wspomina o asanach. Pozostała część tekstu skupia się na mniej „spektakularnych” członach jogi. W tym między innymi na świadomym oddechu, medytacji, istocie ciągłej modyfikacji stylu życia i diety, wartości wizualizacji, czy znaczenia dźwięku. Członkowie Jogi w Domu doskonale wiedzą, że Patańdżali w ramach swojego vademecum utorował ośmiostopniową ścieżkę jogi. W niej asany stanowią jedynie 1/8 całego jogicznego przewodnika prowadzącego do szeroko ujętej świadomości, oświecenia i uzdrowienia. Świetnie wytłumaczył to w jednym z platformowych wykładów Bhavesh – nasz ulubiony nauczyciel filozofii prosto z Indii 🙂

Joga znaczy łączyć. Łączyć sprawność ciała z umysłem. Jednoczyć zewnętrzną aktywności mięśni z wewnętrznie ukierunkowanym, uważnym skupieniem na świadomości oddechu, krążenia energii oraz obecności tu i teraz.

P.S. Na końcu wpisu czeka niespodzianka!

Szczegóły nowego wyzwania w Szkole Jogi »> oraz kod zniżkowy na dołączenie!

U podstaw nauk i praktyk uzdrawiania za pomocą jogi stoją cztery podstawowe zasady

Zapoznaj się z tymi czterema regułami, aby zrozumieć sens i mechanizmy, jakie kierują nie tylko ciałem, ale CAŁOŚCIĄ naszej osoby.

I w gwoli ścisłości celem tego wpisu NIE JEST podważanie sukcesów medycyny, farmakoterapii, czy wszelakich zdobyczy cywilizacyjnych. Wręcz przeciwnie, mając dostęp do mnogich podejść terapeutycznych, oprócz metod konwencjonalnych coraz częściej świat zwraca uwagę na istotę nieinwazyjnych metod uzupełniających leczenie. I przede wszystkim promujących profilaktykę.

Wszystko w myśl idei:„Lepiej zapobiegać niż leczyć.”

Już teraz szereg badań wskazuje na korzystny wpływ jogi na prewencję i wspomaganie leczenia dysfunkcji. Na przykład tych o podłożu psychosomatycznym, takich jak depresja, nerwica, czy zaburzenia lękowe.

Ale o tym w swoim czasie 🙂

Pierwsza zasada mówi, że ciało ludzkie jest jednością składającą się z różnych wzajemnie powiązanych wymiarów

Wymiary te funkcjonują nierozłącznie od siebie, a zdrowie lub choroba jednego wymiaru wpływa na stan innych wymiarów. Zatem głównym zadaniem jogi jest hartowanie umysłu i ciała w jednakowy sposób. Integrując fizyczne, psychiczne i duchowe mechanizmy równoważy ona niepożądane stany, szczególnie te związane ze stresem.

Joga jako holistyczna technika zarządzania stresem

Wieloletnie doświadczenia praktyków wskazują, że długotrwały stres wpływa na etiologię wielu przewlekłych schorzeń i chorób cywilizacyjnych. Profilaktyka za pomocą jogi, w tym wypadku polega na redukcji negatywnych stanów emocjonalnych w celu zmniejszenia obciążenia psychicznego. Chociaż chwilowy stres działa motywująco, zbyt duże obciążenie układu nerwowego zaczyna nas paraliżować.

Nie na jego całkowitej eliminacji, bo ten zawsze będzie obecny w naszym życiu. I chociaż do pewnego momentu stres stymuluje nas pozytywnie, długotrwałe obciążenie układu nerwowego wymaga zrzucenia tego ciężaru. A joga zapewnia ulgę od nadmiernej stymulacji i stresorów oraz gorączkowego stylu życia.

Narzędzia jogi zapewniają ulgę przy nadmiernej stymulacji stresorami w ramach tego gorączkowego stylu życia, jaki zafundowała nam cywilizacja. Pozycje regeneracyjne takie jak balasana, czy savasana oraz pranayama i medytacja zachęcają do pratyahary, czyli odwrócenia zmysłów do wewnątrz. Odciąża to układu nerwowy, czego „produktem ubocznym” często jest też poprawa jakości snu. Mam nadzieję, że łapiesz te zależności 🙂

Regularna praktyka uruchamia fizjologiczne sekwencje zdarzeń w organizmie, zmniejszając jego destrukcyjne reakcję na zawrotne tempo życia. Badania nad jogą znacznie rozwinęły w ostatnich latach. Coraz więcej przeprowadza się badań klinicznych, aby ocenić jej długofalowe terapeutyczne efekty.

Druga zasada dotyczy indywidualnej osoby: „Twoje potrzeby są wyjątkowe i dlatego należy do nich podchodzić w sposób uznający tę indywidualność.”

Mimo, że materiał jest jeden, Twoja praktyka zostać uszyta na miarę

Ośmioczłonowa ścieżka jogi na swojej drodze posiada liczne drogowskazy prowadzące do sensownego i celowego życia. Jamy i nijamy stanowią receptę na postępowanie moralne oraz samodyscyplinę. Skupiają uwagę na zdrowiu, aniżeli na chorobie uznając przy tym wszystkie indywidualne aspekty ludzkiej natury. Ich reguły niczego nie zakazują, a jedynie wskazują kierunek i dają wolną rękę w jego odkrywaniu. To właśnie na początku drogi, mówi się o czystości (śauća), zadowoleniu (santosza) i umiarze (tapas).

Warto podkreślić, że elementy jogi zwane są one członami, a nie stopniami, co podkreśla ich powiązaną, ale nie hierarchiczną naturę. Występuje tu taka sama relacja jak w ludzkim cieleWszystkie poszczególne części rosną mniej więcej w równym stopniu i z podobną prędkościąA poza tym każda z nich jest tak samo ważna.

Patańdżali mówił:„Przestudiuj siebie, aby odkryć boskość”.

Ćwiczenie samoobserwacji (swadhjaja) i czytanie siebie niczym otwartej księgi, czyni nas bardziej świadomymi tego, co nam służy, a co szkodzi. Zbliża do prawdziwych potrzeb, zachęca do kształcenia się szczególnie w tym, co prawdziwie nam służy. Podążanie zgodnie z tym nurtem jest gwarantem rozwoju i uzdrowienia w zgodzie z własnymi motywacjami.

Swadhjaja podkreśla także znaczenie autorefleksji i zdrowego krytycyzmu. Należy zawsze zachować rozsądek, dystans i pokorę – kwestionować swoje przyzwyczajenia oraz sposób rozumowania, a także pozostać otwartym popełnienie błędów. 

Gdyby nie to podejście wciąż żylibyśmy zgodnie z XIX-wieczną regułą: „Częste mycie skraca życie!” 😉

Trzecią zasadą jest fakt, że joga wzmacnia CIEBIE i Twoją autonomię

Zatem „uczeń” jest swoim własnym „uzdrowicielem”

Joga aktywnie angażuje „ucznia” w proces rozwoju, który odgrywając pierwszoplanową rolę w jego indywidualnym scenariuszu pt. „Joga na zdrowie”. Ot, zasada oparta na zasadzie iż „lepiej dać wędkę, niż rybę”. Oznacza to, że nasz dobrostan pierwotnie pochodzi z wewnątrz, a nie z zewnętrznego źródła. Jeśli sami się sobą nie zaopiekujemy, nikt za nas tego nie zrobi. A już na pewno nie w długofalowym podejściu.

Zgodnie z filozofią buddyjską, korzenie zdrowia tkwią w umyśle. Praktyka uważnego życia na macie i poza nią zachęca „ucznia” do akceptacji swoich słabości, jednak pozostając wolną osobą. Na przykład, kompulsywne objadanie się jest bardzo specyficznym rodzajem utraty wolności. Działanie trzeciej zasady można dostrzec u osób uzależnionych, u których włączono jogę jako terapię uzupełniającą. Osoby te przechodząc od stanu uciśnienia, braku kontroli, autodestrukcji oraz braku szacunku do swojej osoby zaczynają stopniowo odrzucać je na rzecz zachowań opartych na dyscyplinie, samoopiece, samomiłości i szacunku.

Co więcej, jedno z badań przeprowadzone przez Dittmanna i Freedmana w 2009 roku („Body awareness, eating attitudes, and spiritual beliefs in women practicing yoga”) wykazało, że kobiety praktykujące jogę wiążą wzrost pozytywnych stanów i dobrego samopoczucia z rozpoczęciem praktyki jogi. Kobiety te wskazały, że joga znacznie wpłynęła na zmniejszenie uczucia uprzedmiotowienia. Również na zwiększenie satysfakcji z wyglądu fizycznego oraz odejście od niezdrowych nawyków żywieniowych w porównaniu do czasów, gdy joga nie była obecna w ich codzienności.

Czwarta zasada mówi, że jakość myśli jest kluczowa w budowaniu zdrowego ciała

Kiedy Twój stan umysłu nakierowany jest na pozytywne tory myślowe, uzdrowienie następuje szybciej

Głównymi celami jogi są: 

Osiągnięcie wyciszenia umysłu i odprężenia, rozwijanie dobrego samopoczucia i większej pewności siebie, lepszej wydajności, zwiększanie koncentracji, obniżanie drażliwości i budowanie optymistycznego spojrzenia na życie.

Wydaje się, że to i tak już sporo benefitów? Spokojnie, w myśl czwartej zasady tworzą one jedynie „mentalny” wierzchołek góry lodowej, który uruchamia lawinę mechanizmów na poziomoie ciała.

Łagodząc ból fizjologiczny, emocjonalny i duchowy zwiększamy siłę mięśni, elastyczność ciała, poprawiamy funkcje układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Wspomagamy powrót do zdrowia, łatwiej wychodzimy z uzależnień, zmniejszamy stres, lęk, depresję i przewlekłe bóle, poprawiamy wzorce snu oraz ogólne samopoczucie i jakość życia .

Joga na zdrowie układu krwionośnego

  • Joga zwiększa przepływ krwi, podnosi poziom hemoglobiny i czerwonych krwinek, co pozwala na dotarcie większej ilości cząsteczek tlenu do komórek ciała, który jest naszą siłą napędową.
  • Praktyka jogi również rozrzedza krew zmniejszając ryzyko zawału serca i udaru mózgu (ponieważ są one często wynikiem zakrzepów).
  • Wszystkie pozycje skręcające pompują krew żylną z narządów wewnętrznych i pozwalają na przepływ natlenionej krwi po zwolnieniu skrętu.
  • Pozycje odwrócone sprzyjają przepływowi krwi żylnej z nóg i miednicy z powrotem do serca, by następnie przepompować ją przez płuca, gdzie zostaje „odświeżona”, czyli natlenowana. Życiodajną porcją tlenu, którą zapewnia nam pranajama 😉

Joga na zdrowie stawów

  • Podczas jogi stawy są poddawane pełnemu zakresowi ruchu. Wyginając i przelewając rzadko używane obszary stawów dostarczamy świeże składniki odżywcze do tego obszaru.
  • Praktyka na macie dzięki specyficznym sekwencjom ruchowym pomaga w transporcie substancji do zapomnianych obszarów naszego ciała. Bez odpowiedniego pożywienia zaniedbane chrząstki w końcu ulegną zużyciu i przestaną chronić leżącą pod nimi kość.
  • Badania wykazały, że połączenie asan z medytacją redukuje ból u osób z zapaleniem stawów, zespołem cieśni nadgarstka, czy bólem pleców. A także innymi przewlekłymi chorobami aparatu ruchu. 

Joga na zdrowie! Po prostu

Stopniowo zdobywając zaufanie w świecie zachodnim, joga jako integralny system przez wielu przyjęta została jako sposób na życie. Promując zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe zaczęła być uznawana za jedną z metod radzenia sobie z chorobami cywilizacyjnymi. A liczne badania wykazują jej skuteczność w leczeniu uzupełniającym.

Chociaż nie ma jednego standardu praktyki dla każdego, to wiadomo, że im częściej i uważniej praktykujesz, tym więcej odniesiesz korzyści. Joga stanowi zawsze indywidualną, wewnętrzną podróż jednostki. Zatem częstotliwość praktyki, czas trwania, czy słuszność wprowadzania jej kolejnych elementów stanowią osobiste pytania, na które należy odpowiedzieć indywidualnie. Chociażby w oparciu o powyższe cztery zasady zdrowej jogi 🙂

Praktyka powinna odbywać się mądrze, świadomie i ukierunkowanie. Należy ją modyfikować w celu spełnienia aktualnych potrzeb i celów. Nie należy popadać w obłędy i skrajności! Długość fazy wprowadzającej zawszw będzie się różnić w zależności od początkowego poziomu sprawności i całościowego stanu zdrowia danej osoby.

Im cięższa do wykonania jest nasza praktyka, tym bardziej jej potrzebujemy

Te słowa niosą wielką moc!

Na naszej platformie znajdziesz konkretne kilkutygodniowe programy, dzięki temu nie musisz zastanawiać się, co dziś wybrać. Oczywiście możesz też wybierać losowo zupełnie po swojemu. Program nosi tytuł:

ZDROWIE I ODPORNOŚĆ HOLISTYCZNIE

JOGA, MEDYTACJA, DIETA

Dołączając do naszej społeczności zyskujesz dostęp do wszystkich materiałów opublikowanych na platformie. Dostęp do wszystkich materiałów masz tak długo, jak długo będzie trwała Twoja subskrypcja.

Sprawdź szczegóły Szkoły Jogi >

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję
Scroll to Top